In dialoog over werkdruk, werkstress en/of werkprivé management,

speciaal voor managers (ook over thuiswerken en thuiswerkteams)

Samen oplossingen bespreekbaar maken

In dialoog over werkdruk, werkstress, werk privé management. De onderwerpen staan hoog op de agenda bij organisaties (vanuit o.a. M.T.O, maar hoe doe je dat nu echt als manager. Twee zaken zijn hierbij essentieel: oprechte aandacht en communicatie. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan, helpt in de bewust wording en het doorbreken van het taboe op werkdruk, werkstress en/of werkprivé management. Echter, hoe ga je als leidinggevend nu echt het gesprek aan met je medewerkers? Eén-op-één danwel met het hele team?

speciaal voor managers in dialoog over werkdruk, werkstress en werk privé managementVan onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Geen  medewerker is gelijk en geen enkele leidinggevende is gelijk. Daarom is het belangrijk om per persoon te kijken hoe de dialoog het beste aangegaan kan worden. Sommige medewerkers komen zelf met een vraag en verlangen een oplossing. Andere medewerkers zien zelf niet dat er wellicht een probleem op de loer ligt.

  • Wanneer ga je het gesprek aan?
  • Hoe herken en erken je werkdruk, werkstress en/of werk privé issues?
  • Wat is het echte doel van het gesprek en wat is de agenda?
  • Wat is de blinde vlek als leidinggevende?
  • Wat is de blinde vlek van de medewerker?
  • Moet het gesprek nu meer taak- of meer relatiegericht zijn?

Programma

We werken met een zeer uitgebalanceerd programma waarin wetenschap en praktijk hand in hand gaan. De volgende theoretische basis gebruiken we en koppelen we aan de praktijk van werkdruk, werkstress en werk privé management:
Situationeel leidinggeven: bij situationele benaderingen wordt het gedrag van de leidinggevende gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie past een leidinggevende zijn stijl van leiding geven aan.
Motiverende gespreksvoering: de essentie van Motivational Interviewing is dat de motivatie tot verandering vanuit de ander (medewerker) zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd
De cirkel van invloed en betrokkenheid van Steven Covey: over het vergroten van invloedssferen, pro-actief en re-actief optreden.

Gekoppeld aan

  • het werkdruk model van TNO
  • Gespreksleidraad Werkstress
  • de door Career & Live ontwikkelde “werkprivé balans cirkel” (zie afbeelding)
  • en de mede door ons ontwikkelde interventie vragenlijst werkprive balans gesprekken (o.a. gebaseerd op de SWING werkprive balans test)

Elke manager vult vooraf de werkprivé balans test en de CSR  stresstest in. Op die manier begint iedere manager met zijn eigen “blinde” vlek. Ook krijgt elke deelnemer een stress thermometer en de stress biodots.

De training (2 dagdelen verdeeld over een periode van 4 weken) bestaat uit afwisselende werkvormen en zal aangevuld worden met filmpjes. Inspirerende boeken en wetenschappelijke artikelen zullen op een leestafel beschikbaar zijn. We gaan actief aan de slag in kleine subgroepen met steeds 1 leidinggevende, 1 persoon speelt de medewerkers en 1 persoon geeft feedback. Kortom met behulp van de kaarten wordt er actief geoefend met het voeren van gesprekken over thuiswerken, werkdruk, werkstress en werk privé management.

Duur van deze incompany training

Deze uitgebreide training duurt twee dagdelen (tussen dag één en dag twee ligt vier weken, zodat u de tijd krijgt om aan de slag te gaan met de opgedane kennis). Uiteraard is het ook mogelijk de training aan te passen in een korter tijdsbestek, in overleg stellen e dan het programma samen klik hier voor meer informatie

in dialoog over werkdruk, werkstress en werk privé management

NB IN VERBAND MET DE CORONA CRISIS KUNNEN LEZINGEN/TRAININGEN/WORKSHOPS ZOWEL ONLINE  (VEILIG VANUIT DE THUISWERKPLEK VOOR IEDEREEN) OF OFFLINE MET IN ACHTNEMING VAN DE RIVM RICHTLIJNEN

Wilt u in dialoog over werkdruk, werkstress en/of werk privé management

Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Of neem rechtstreeks contact op via 0800-0201060 of stuur een mail naar info@careerandlive.nl. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een kennismakingsgesprek in te plannen, gratis uiteraard.