14 apr

WerkPrivé en PrivéWerk keuzes, wie is verantwoordelijk? De werkgever of de werknemer?

Werkstress

Afgelopen week las ik een interessant artikel met als kop “Werknemer moet zelf balans werk-privé bewaken“. op werken20.nl, gebaseerd op een onderzoek van  Chris Higgins, van de Ivy Business School van de University of Western Ontario na onderzoek naar werkstress. Ik citeer een stuk uit het artikel van werken20.nl; “De Canadese wetenschapper merkt op dat werknemers zelf moeten bepalen in hoeverre het werk in hun persoonlijk leven mag binnendringen en welke carrièremogelijkheden ze daarvoor desnoods willen opofferen. Kortom, je bent er zelf bij. De technologie ligt wel vaak aan de basis van de stress die door steeds meer werknemers wordt ervaren. Toch ligt de verantwoordelijkheid om die stress te verminderen vooral bij de werknemer zelf. Vele werknemers aangeven het moeilijk te vinden om een harmonie te vinden tussen hun carrière en persoonlijk leven, aldus de professor.”

werk priveGebrek aan lichaamsbeweging door werkdruk

Tegelijkertijd las ik een ander bericht  dat aangeeft dat werk een belangrijke oorzaak is van gebrek aan lichaamsbeweging (en dat lichaamsbewegings essentieel is om gezond te blijven, dat weten we ondertussen allemaal). “Professionele verplichtingen vormen een belangrijke rem op de mogelijkheden om de lichaamsconditie op peil te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Nuffield Health en de London School of Economics (LSE) bij Britse werknemers. De onderzoekers merken dan ook op dat werkgevers een belangrijke rol hebben in het stimuleren van een gezonde levensstijl bij hun medewerkers en stellen dat de economie gevoelige winsten zou kunnen realiseren indien de aanbevelingen op het gebied van lichaamsbeweging zouden worden gevolgd.”

Werk en privé als inhoud van twee communicerende vaten

En dan is de cirkel weer rond. Dat is ook tevens mijn punt. Door werkstress kan de druk op het privé leven oplopen en vice versa. Het is net als de wet van communicerende vaten, “De wet zegt, dat in twee vaten die met elkaar verbonden zijn, de vloeistof in beide vaten altijd even hoog zal staan. Het woord communiceren moet in dit geval opgevat worden als uitwisselen: als twee watervaten vloeistof kunnen uitwisselen, dan communiceert het waterpeil in de ene met het peil in het andere vat.” Om het concreet te maken en kijkend naar de onderzoeken: door de hoge werkdruk kunnen mensen niet voldoende ontspannen en sporten in hun vrije tijd en daardoor komen ze met meer stress op hun werk etc.

Een spraakverwarring tussen werkgever en werknemer over werk privé & privé werk

Wekelijks spreek ik vanuit ons expertise gebied werkgevers en werknemers over het thema Work Life Balance ( ik prefereer te praten over Work Life Choices  zoals ik al eerder blogde.) Keuzes heb je als werkgever en werknemer altijd, niet moeten maar kiezen!. En elke keer valt me op dat beide partijen over andere dingen spreken. De werknemer praat eigenlijk over de verstoring van zijn privé leven door zijn werk, en de werkgever praat over de verstoring van het werk door privé leven van de werknemer. Dat is de angel. Beide praten over andere zaken.Ze praten een andere “taa”l en “verstaan” elkaar niet. dat is de reden waarom ik ook absoluut van mening ben dat een interventie alleen zin heeft als duidelijk is nagedacht met alle stakeholders waarom waarom waarom waarom waarom en nog een keer waarom. Enkel een lager cijfer bij het item Work Life Balance, bij het volgende Medewerker Tevredenheids Onderzoek levert niet echt iets op en heeft daarom weing zin, Daarmee haal je de angel niet weg. Je moet helder hebben wat de angel is en wat de kiem is voor beiden, de werkgever en de werknemer, Het verlagen van het verzuim is overigens voor werkgevers ook geen punt in deze op dit moment, het verzuim daalt fors, omdat niemand zich durft ziek te melden, blijkt uit een onderzoek van Arbo Unie deze week. “Bij steeds meer werknemers loopt de productiviteit terug. Zij kampen met stressklachten, maar durven zich niet ziek te melden uit angst hun baan te verliezen.” Maar we weten allemaal dat dit iets tijdelijks is, dat straks als een boemerang terugkomt.

Gedeelde verantwoorlijkheid

Kortom we moeten ophouden met de vinger naar elkaar te wijzen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers. Het gaat om Work Life Choices, zowel bij werkgevers als bij werknemers. het draait in essenties om veranderen van gedrag. Daarom benaderen we Work Life issues ook altijd als een verandervraagstuk en is de waarom- vraag heel belangrijk, niet 1 keer waarom, maar als het moet wel 10 keer, tot we tot de kern van de zaak zijn gekomen, voor werkgever en de werknemers. Een uitermate goed instrument om tot de kern van de zaak te komen en dat wij hiervoor gebruiken is o.a. de Werk Privé Cultuur Meter. Een korte online vragenlijst geeft inzicht in de mening van de medewerkers over werk privé onderwerpen,e korte online vragenlijst geeft inzicht in de mening van de medewerkers over onderwerpen zoals: ervaren flexibiliteit in werktijden, thuiswerken, houding van leidinggevenden ten opzichte van werk privé issues, zorgverlof, mantelzorg, welke rol speelt stress beleving op de werkvloer met betrekking tot de antwoorden over work life balance, welke rol speelt technostress en 24/7 bereikbaar zijn etc. 

Tot slot, een uitdaging en een inspirerend filmpje

Ik daag alle werkgevers en werknemers uit, ga in gesprek met elkaar en praat over Werk Privé maar ook over PrivéWerk. Wat is de oorzaak, wat is het gevolg en hoe kunnen we Samen tot een oplossing komen. Uiteraard denk ik graag mee. En als inspiratie deel ik graag een inspirerend filmpje waarom mensen werken, een aanrader.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=5aH2Ppjpcho&w=560&h=315]

Annemie Schuitemaker mijn passie is in gesprek zijn over mensen over Work Life Choices