Kwaliteit en methodiek

De Career & Live methodiek

We maken gebruik van een eigen Career & Live methodiek. Deze bestaat uit een uitgebreid scala van ruim 250 interventies & oefeningen, gebaseerd op wetenschappelijke methodieken. Deze methodiek wordt constant uitgebreid en geupdate. Dat doen we door onze Career & Live Academy waar al onze experts worden bijgeschoold middels intervisie & supervisie. Wij handelen naar en vanuit de Richtlijnen Werk Privé Balans van de NVAB.

Onze visie en aanpak m.b.t werkdruk, werkstress en werk privé balans kunt u uitgebreid lezen, klik hier. Wij gaan altijd uit van de samenhang tussen de BV Werk, BV Privé en BV Ik, die zich tot elkaar verhouden als communicerende vaten. Op dezelfde manier gaan we uit van de samenhang tussen de Cultuur van de organisatie, de werkgever en de werknemer. Tevens werken we met professionele instrumenten en assessments. We gebruiken en ontwerpen ook “Koerskaarten” om echt in dialoog te gaan met teams over onderwerpen als werkstress, duurzame inzetbaarheid, talenten etc.

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en is essentieel. Om dat ook meetbaar te maken zijn we Blik Op Werk gxqecertificeerd,  en llid van de branche organisatie Oval.

Gemiddeld rapportcijfer van cliënten
81%

gemiddeld rapportcijfer van opdrachtgevers
82%

de bekwaamheid van de experts van Career & Live
86%

Zou u Career & Live aanraden bij andere relaties?
100%

Het nakomen van afspraken
85%

Samenvatting van de resultaten van het meest recente tevredenheidsonderzoek 2014 onder cliënten en klanten vanuit BlikOpWerkKeurmerk.

Enkele reacties:

  • Wij zijn zeer tevreden over de deskundigheid en inzet van deze organisatie. Ook de samenwerking is prima en afstemming vindt goed plaats. Career & Live heeft echt kijk op wat er speelt en pakt dit deskundig aan.
  • Alle contacten waren plezierig en zowel de voorbereiding, als de workshop en de nazorg perfect geregeld.
  • We werken altijd samen met Annemie, zij is iemand die professionaliteit koppelt aan innovatie, klantgerichtheid en meedenken. Daarnaast is zij gewoon een hele fijne gesprekspartner verbetersuggestie: blijf zo doorgaan!
  • De resultaten zijn goed en de samenwerking is snel en prettig.Goede korte lijnen en fijne manier van werken
  • Vanwege het realisme dat uit de benadering blijkt; bereidt mee te denken met de cursisten; goede bereikbaarheid en afstemming; daadwerkelijke betrokkenheid.

Blik Op Werk Keurmerk

Oval

Onze inspiratiebronnen en uitgangspunten van onze methodiek zijn onder andere

Positieve psychologie

De positieve psychologie kijkt naar wat mensen gelukkig maakt, in plaats van de focus te leggen op problemen en afwijkingen zoals de klassieke psychologie doet oa. M. Selgiman en Barbara Fredrickson

Total Leadership van Stew Friedman

Het doel van total leadership is om in alle vier de gebieden van het leven; werk, thuis, sociaal maatschappelijk en zelf, beter te presenteren door gelijke waarde aan alle vier de gebieden te geven

RET, rationeel emotie therapie

Rationeel-emotieve therapie of Rationeel-emotieve gedragstherapie (RET/REBT) is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondlegger van de therapie is Albert Ellis

De koerskaart

Een interactieve spelvorm om thema's als werkstress en duurzame inzetbaarheid letterlijk op de kaart te zetten binnen organisaties en koers te bepalen

Talentenspel Luk de Wulf en spellen Gerrickens

We gebruiken inspirerende spellen oa Talentenspel, loopbaanankerspel, inspiratiespel en nog veel meer

Transactionele analyse

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Visie op de toekomst van werk

geïnspireerd door o.a. Lynda Gratton the future of work en het boek Het tweede machine tijdperk van Erik Brynjolsson en Andrew Mcafee

Oplossings gericht werken

De oplossingsgerichte methode komt oorspronkelijk uit de therapie en werd vervolgens toegepast in coatings. Oplossingsgericht werken helpt om positieve doelen te stellen en uit te vinden wat werkt om vooruit te komen in de richting van die doelen.

Energie management van Tony Schwarz en Heike Bruch University St Gallen

We racen de hele tijd, zonder te stoppen en zonder na te denken wie we echt willen zijn of waar wee echt naar toe willen: “we are wired, but we are melting down”, zegt Tony Schwarz.

Werkdruk wegwijzer en Werkdruk model TNO

De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk voor iedere organisatie.

ACT Acceptance and committent therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Steven Covey, the habit of highly effective people

Covey leert mensen hoe zij de kwaliteit van hun persoonlijke leven, van hun produkten, diensten en organisaties kunnen verbeteren.

Bevlogenheid (Job Demands Resources model)

Het Job Demands-Resources (Bakker & Demerouti (2007))is wetenschappelijk model om de relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten te bestuderen. Het model veronderstelt dat hoge taakeisen (job demands) leiden tot stressreacties en ongezondheid (het uitputtingsproces), terwijl het beschikken over veel energiebronnen (job resources) leidt tot hogere motivatie en productiviteit (het motivationele proces).

Het vierballen model van o.a. Marco de Witte

Het model gaat om 4 kernvragen. Waarom moet het eigenlijk anders? Wat schort er mogelijk in de huidige organisatorische situatie en wat moet de toekomstige organisatie dan kunnen? Hoe je een veranderkundig proces op gang kunt brengen. En wie zijn bij de verandering betrokken

CSR methode

De CSR methode biedt inzicht in het ontstaan van stressproblematiek en geven praktische tools voor behandeling op drie niveaus: lichaam, psyche en gedrag. CSR onderscheidt zich doordat stress wordt bezien vanuit de psychologie én de biologie: de mind-body benadering.

Meer informatie over onze methodiek of de kwaliteit?

Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Of neem rechtstreeks contact op via 0800-0201060 of stuur een mail naar info@careerandlive.nl. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een kennismakingsgesprek in te plannen, gratis uiteraard.