Organisatieadvies en consultancy

Organisatieadvies specifiek voor thuiswerkteams, werkdruk, werkstress en werk privé management met als uitdaging: bevlogen organisaties!

Consultancy en organisatie advies op het gebied van werkdruk, werkstress en werk privé balans is onze specialisatie en ons vakgebied. We hebben hier al ruim 15 jaar ervaring in.
Concreet betekent dit, dat we organisaties op strategisch en tactisch niveau adviseren over thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, diversiteit etc. Thema’s waar werkdruk, werkstress en werk privé balans een grote rol in spelen en thema’s die het verschil maken om te komen tot succesvolle organisaties met energieke medewerkers. Bevlogenheid van organisaties.

Wij adviseren u graag met een wetenschappelijk onderbouwde tool, de KOBA (ontwikkeld door het NPDI en TNO) die binnen 2 uur inzichtelijk maakt wat investeringen in duurzame inzetbaarheid uw organisatie kunnen opleveren.Koba tool

Wilt u weten wat de kosten van werkstress binnen uw organisatie zijn, gebruik dan de gratis rekentool. Hoe wij aankijken tegen de thema’s werkdruk, werkstress en werk privé management, en waar we onze wetenschappelijke onderbouwing op baseren en wie ons inspireert kunt u uitgebreid lezen als u hier klikt.

We zijn ervan overtuigd dat werkdruk, werkstress en werk privé management een onderwerp is dat iedereen aangaat, werkgevers, werknemers en de totale samenleving. Het is wetenschappelijk aangetoond dat aandacht voor werkdruk, werkstress en werk privé balans zorgt voor:

 • lager verzuim en lager niveau van stress bij medewerkers;
 • hogere baancommittment, –tevredenheid, en – responsabiliteit;
 • betere motivatie van werknemers;
 • minder verloop en vertrek van talenten;
 • betere performance van medewerkers:
 • betere bedrijfsresultaten.

 

Wat is oorzaak en wat is gevolg?

We onderzoeken graag samen eerst of het probleem waarvoor we worden ingeschakeld wel echt het probleem is. Laten we als voorbeeld werkdruk nemen. Is er werkelijk sprake van werkdruk en zo ja waar blijkt dat uit? Dat kan blijken uit een mewerkerstevredenheidsonderzoek, maar ook uit andere signalen zoals bijvoorbeeld

 • hoog ziekteverzuim
 • dalende productiviteit
 • slechte werksfeer
 • stress signalen bij werknemers

Wat is het echte knelpunt?

Vervolgens willen we weten waar de werkdruk door komt. Het is belangrijk om zo concreet mogelijk vast te stellen waar de knelpunten vandaan komen. Daarvoor werken we vaak met zogenaamde focusgroepen. Ons voorstel is dan om een aantal focusgroepen samen te stellen, vanuit de verschillende afdelingen uit de organisatie rondom het thema werkdruk. Tijdens een bijeenkomst van 1,5 uur per focusgroep zal het onderwerp werkdruk worden besproken met het doel te inventariseren wat er exact leeft rondom het thema werkdruk. Op een open manier waarbij veiligheid geborgd is, zal aan de deelnemers een aantal vragen voorgelegd worden, waarbij de deelnemers in eerste instantie hun antwoorden op een post-it schrijven en eea bediscussiëren met een collega. Vervolgens zullen de resultaten worden geclusterd door een consultant van Career & Live en zal de werkgroep een top 5 bepalen van de belangrijkste knelpunten die voldoen aan de volgende criteria:

 • Voor veel werknemers een knelpunt zijn
 • Voor grote problemen zorgt
 • De oorzaak is van meerdere problemen

Uiteindelijk is het belangrijk om te focussen op de kern van het probleem en te zorgen dat er een breed draagvlak is.

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Als helder is waar het knelt en wat de top 5 is kunnen mogelijke oplossingen worden gekozen door de werkgroep. Career & Live kan mee adviseren omtrent mogelijke oplossingen met betrekking tot de top 5 werkdruk problemen. Belangrijk hierbij:

 • Wat is het effect? Voor wie?
 • Wat zijn de kosten?
 • Op welke termijn kunnen resultaten worden geboekt?

Vervolgens is het zaak de mogelijke oplossingen die er zijn voor de specifieke top 5 in kaart te brengen

 • Hebben we voor alle knelpunten oplossingen gevonden die passen bij de organisatie?
 • Maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring die er al is binnen de organisatie  bij het bedenken van oplossingen?
 • Hebben we echt goed nagedacht of de oplossingen het probleem bij de bron aanpakken

Geen pleisters plakken

pleistersPas dan gaan we mogelijk aan de slag met concrete oplossingen, waarbij evaluatie op korte en lange termijn essentieel is.

De basis is ons brede pallet aan wetenschappelijk bewezen methodieken, doordrenkt met onze praktijk als organisatie adviseurs en professionals op het gebied van werkdruk, werkstress en werk privé management. Er is geen ‘one size fits all’ en pleisters plakken, daar houden we niet van. We houden van het opsporen, aanpakken en oplossen van het echte probleem.

Gerichte teamcoaching (ook voor thuiswerkteams!)

We stropen graag onze mouwen en we hebben dan ook ruime ervaring met resultaatgerichte teamcoaching, specifiek teams waarbij het onderwerp werkdruk, werkstress of gebrek aan bevlogenheid een onderliggend thema is. Onze aanpak is uiteraard gebaseerd op bewezen succesvolle methodieken met als extra touch de ACT aanpak, acceptance and commitment therapy.

Werk privé balans

Hoe is het met de werk privé balans binnen de organisatie gesteld? Wat wilt u als werkgever hieraan veranderen, hoe en vooral waarom? Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers werk privé balans belangrijker vinden dan salaris. Daarnaast helpt het aangaan van de dialoog over werk en privé verzuim te voorkomen. Zijn onderstaande vragen herkenbaar? Maar de vraag is, hoe pakken we dit aan als organisatie?

 • Hoe staat het met de bewustwording bij leidinggevenden, over het toenemende belang van het thema werk privé balans?
 • Hoe maken we het onderwerp werk privé bespreekbaar?
 • Welke issues vinden onze medewerkers belangrijk om werk en privé te combineren?
 • Wat kunnen we doen om op korte termijn “winst” te behalen met betrekking tot werk privé balans?

Dat is onze specialiteit, we weten als geen ander hoe we deze vragen kunnen aanpakken, op een professionele, integere manier, met inbreng van laag tot hoog. Zodat u zeker weet dat het onderwerp werk privé balans op korte termijn wordt opgepakt en ook op langere termijn zijn vruchten zal afwerpen, voor de organisatie en de medewerkers. 

ONDERLIGGENDE THEMA'S WAARBIJ WE KUNNEN ADVISEREN

Duurzame inzetbaarheid

Werkdruk

Vitaliteit

Werkstress

Bevlogenheid

Verzuim

Diversiteit

werk en zorg combineren

Waar vind ik een expert die de juiste kennis en ervaring heeft bij ons vraagstuk?

Klik hier om rechtstreeks naar een overzicht van onze professionele experts te gaan en zelf te bepalen welke expert het beste bij u past. U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Directeur en founder Annemie Schuitemaker MHD heeft in 2014 een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van de lijnmanager bij werk privé balans management.