Werkdruk, werkstress en werk privé management

Werkdruk Wegwijzer logo

Werkdruk en werkstress

We zijn ervan overtuigd dat met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress werknemers en organisaties productiever en creatiever zijn, en beter samenwerken. Een organisatie met mensen met de juiste focus in een richtinggevende (inspirerende) omgeving zorgt voor succes. Dit zorgt voor betere resultaten, want mensen vormen de kern van de organisatie.

Wat is werkdruk eigenlijk?

Er zijn in de literatuur weinig concrete en eenduidige definities te vinden wat werkdruk exact is. Wij werken vanuit het werkdruk model en de werkdrukwegwijzer van TNO. TNO heeft i.s.m. de sociale partners en het ministerie van SWZ een rapport geschreven in 2013, “werkdruk” op basis waarvan onderstaand model en onderstaande definitie is voortgekomen. Career & Live werk samen met TNO in deze en volgt dit model en de definitie. Dit model en deze omschrijving sluit grotendeels aan bij zowel de belangrijkste stress theoretische modellen als de omschrijvingen die gebruikt worden in relevante bronnen. Werkdruk is overigens een zeer belangrijke determinanten die stressklachten kan veroorzaken, maar niet de enige.

Werkdruk is een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Werkdruk in deze formulering betekent dat een medewerker lange tijd zijn werk niet afkrijgt of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren.

Er zijn verschillende determinanten van werkdruk. Deze verhogen de taakeisen en/of verminderen de mogelijkheden om het werk goed uit te voeren. Deze determinanten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:

 1. determinanten in de inhoud
 2. determinanten in de context van het werk
 3. determinanten in de regelmogelijkheden

Daarnaast zijn er factoren die ervoor zorgen dat een medewerker die werkdruk ervaart minder snel stress klachten zal ontwikkelen: de buffers, zoals bijvoorbeeld sociale steun.

Ook zijn er individuele factoren zoals competenties en werk privé of privé werk balans die de werkdruk kunnen beïnvloeden. Direct omdat een disbalans tussen eisen en regelmogelijkheden vaak duidt op inefficiënt ingerichte werkprocessen en indirect omdat werkdruk een van de veroorzakers is van werkgerelateerde stress en daarmee van psychische klachten.

Waarom is aandacht besteden aan werkdruk belangrijk?

 1. Vanuit goed werkgeverschap
 2. Vanuit goed werknemerschap
 3. Vanuit het feit dat werkdruk geld kost!

Het blijkt uit al van onderzoeken naar de oorzaak van psychische klachten dat hoge taakeisen, gebrek aan steun van collega’s en leidinggevende, weinig job control en een disbalans tussen inspanning en beloning voorspeldend zijn voor stress gerelateerde aandoeningen.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. De beraamde kosten voor het totale verzuim door enigerlei psychische aandoeningen voor Nederland bedraagt volgens het Trimbos instituut 2,7 miljard euro per jaar.

Wilt u weten wat de verzuimkosten van werkstress zijn in uw organisatie? Gebruik  de gratis rekentool

Werk privé balans

Hoe is het met de werk privé balans binnen de organisatie gesteld? Wat wilt u als werkgever hieraan veranderen, hoe en vooral waarom? Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers werk privé balans belangrijker vinden dan salaris. Daarnaast helpt het aangaan van de dialoog over werk en privé verzuim te voorkomen. Zijn onderstaande vragen herkenbaar?

 • Hoe staat het met de bewustwording bij leidinggevenden, over het toenemende belang van het thema werk privé balans?
 • Hoe maken we het onderwerp werk privé bespreekbaar?
 • Welke issues vinden onze medewerkers belangrijk om werk en privé te combineren?
 • Wat kunnen we doen om op korte termijn “winst” te behalen met betrekking tot werk privé balans?

De aanpak

Wij benaderen organisatie vraagstukken gebaseerd op werkdruk, werkstress, werk privé issues en bevlogenheid als een verandervraagstuk (mensen wel willen veranderen maar niet veranderd worden) gebaseerd op het “Vierballen Model”:

 • Waarom “moet” er iets veranderen?
 • Wat moet er veranderen? De cultuur, de structuur, de mensen of de (technische) middelen?
 • Hoe kan die verandering plaatsvinden, met welke interventies?
 • Welke rol speelt de organisatie en het management in deze verandering?
  Gebruikte Modellen

Naast het Vier Ballen Model, benaderen we het advies vanuit de Driehoek:
Werkgever, Werknemers en Cultuur. En is onze aanpak gebaseerd altijd wetenschappelijk onderbouwd, zoals o.a. het Job-demands resources model

Voor onze gehele werkwijze, methodiek en inspiratie bronnen klik hier.

Consultancy en organisatie advies

Wij kunnen u concreet en professioneel adviseren over thema's m.b.t duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en diversiteit

Workshops en trainingen

Inspirerende en innoverende workshops en trainingen over de thema's werkdruk, werkstress en werk privé balans die echte verandering teweeg brengen

Coaching

Stresscoaching, outplacement, loopaanadvies en personal coaching met als centraal thema meer plezier en minder stress op het werk en privé, one life, just live it!

Meer informatie?

Klik  hier om naar het contactformulier te gaan. Of neem rechtstreeks contact op via 0800-0201060 of stuur een mail naar info@careerandlive.nl. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een kennismakingsgesprek in te plannen, gratis uiteraard.