Talenten Analyse

Talenten herkennen en geluk!

Wat zijn uw talenten? Zet u ze ook echt in? Hoe wordt een mens écht gelukkig? Door te letten op fouten en zwakheden? In de klassieke psychoanalyse werd altijd de nadruk gelegd op het negatieve, maar daar gaan mensen zich over het algemeen niet beter door voelen. Als grondlegger van de positieve psychologie laat Martin E.P. Seligman en later Barbara Fredrickson zien hoe u kunt leren gelukkig te zijn door juist sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. U kunt zich wel beter gaan voelen door uit te zoeken wat uw kwaliteiten zijn en die in te zetten voor iets wat groter is dan uzelf. Dan kom je tot ongekende ontdekkingen, uitvindingen en prestaties.

Geluk, dat heeft te maken met het hele leven, werk, privé, alles bij elkaar. Dat verschilt per levensfase, per generatie. Geluk heeft ook te maken met het inzetten van talenten. Het gebruiken van talenten geeft energie. Diezelfde talenten zet u ook privé weer in en zoals al zovaak aangetoond heeft werk zijn weerslag op het privé leven en vice versa. We maken gebruik van een Talentenscan en gaan aan de slag met je persoonlijke Mission Statement. Ons uitgangspunt hierbij is: “Om dingen te veranderen of te verbeteren, zult u eerst helder moeten krijgen wat u nu precies wilt, wat het uiteindelijke doel is. Stel u bent 80 en u zit voor de deur van de verzorgingsflat; Waar wil u dan op terug kijken? Als u dan nog spijt heeft, kunt u de klok niet meer terugdraaien, nu wel. Kijk vanuit de verschillende rollen, als partner, werknemer, vriend(in) etc.”

Programma en de kosten

Het bizarre is dat veel mensen hun eigen talenten niet weten, kennen of herkennen. Feilloos ‘verbeterpunten opnoemen, dat vindt bijna iedereen makkelijk. Daarom vinden wij een TalentenHerkenningstraject een mooie term. Durf eigen talenten te benoemen, iedereen heeft talenten! Talent wordt zichtbaar in die activiteiten die voor u moeiteloos gaan én energie opleveren. Een kort intensief traject bestaat uit een telefonisch intake gesprek, gevolgd door een uitgebreid gesprek van 2 uur, gekoppeld aan jouw eigen Talentenscan. De prijs is € 595,00 excl. BTW inclusief intake, persoonlijk gesprek, rapport en werkmap.

Wat levert het op?

Herkenning van de eigen Talenten en uiteindelijk heel veel energie. Doe nu alvast de gratis Positiviteitsratio test.

Begin nu en doe de test

Wilt u emotioneel in balans zijn, is het belangrijk om voldoende positieve emoties te ervaren. In de Positieve Psychologie spreekt men van de positiviteitsratio.
Die voordelen komen op twee manieren terug in de ‘Broaden-and-Build’ theorie.

Ten eerste: wanneer we een positieve emotie ervaren, verbreden we letterlijk ons beeld. Hierdoor maken we creatieve verbindingen, zien we onze verbondenheid met anderen, en zien we onze problemen met een heldere blik onder ogen (het zogeheten ‘Broaden-effect’).

Ten tweede: als we er een gewoonte van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen en groeien we, worden we betere versies van onszelf, en ontwikkelen we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te halen(het ‘Build-effect’).

 

talent

Meer informatie of aanmelding?

Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Of neem rechtstreeks contact op via 0800-0201060 of stuur een mail naar info@careerandlive.nl. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een kennismakingsgesprek in te plannen, gratis uiteraard