Assessments en (persoonlijkheids)testen

Betrouwbaar en valide assessments

Persoonlijkheidstesten en assessments kunnen helpen om snel inzicht te krijgen in talenten, competenties of specifieke andere zaken zoals werkstress of de werk privé balans stijl. Wij werken enkel met betrouwbare en valide persoonlijkheidstesten en assessments van o.a. LDC, de Workability Index en de WorkLife Indicator en de SWING werk privé test.

De diverse assessments:

LDC verbindt mens en arbeidsmarkt.

Professionele begeleidingstools en assessments, met ruim 25 jaar ervaring op de Nederlandse markt, gekoppeld aan een unieke beroependatabase, en actuele vacatures

Soorten testen en assessments

Persoonlijkheidstesten, loopbaan- en studiekeuzetesten, arbeidsmarktkansen, interesse, competenties, drijfveren, IQ, menstype, 360 graden feedback, werkstress, fitheid, capaciteitentest, loopbaanwaarden en meer.

WorkLifeIndicator
De WorkLifeIndicator is het meest uitgebreide assessment en de meest valide test ter wereld om worklife gedrag, identiteit en controle inzichtelijk te krijgen, met daaraan gekoppeld oefeningen en verbetertips. De test is ontwikkeld door de Amerikaanse Ellen Kossek.

Work Ability Index
Daarnaast gebruiken we het assessment de Work Ability Index, een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het werkvermogen van werknemers in hun huidige functie meet. Het begrip werkvermogen geeft aan hoe goed werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen en te blijven doen. De uitkomst van de WAI (de WAI score) is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst. De WAI kan zowel individueel als in groepen worden ingezet. Klik hier voor tal van onderzoeken en publicaties over werkvermogen zoals o.a. het promotie onderzoek van Tilja van de Berg Erasmus MC over werkvermogen.

Swing Questionnaire enige gevalideerde werk privé balans test in Nederland
De meeste meetinstrumenten en assessments meten de ervaren werk-privé balans aan de hand van zelfrapportage met behulp van vragenlijsten. Er zijn meerdere instrumenten beschikbaar die variëren in lengte, richting en valentie. Deze zijn allemaal betrouwbaar en valide gebleken. Echter, slechts een van deze instrumenten is gevalideerd in de Nederlandse taal en bij Nederlandse gebruikers: de SWING,ontwikkeld door Prof. Sabine Geurts e.a., Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. Klik hier om rechtstreeks naar de SWING test te gaan, u krijgt een volledig persoonlijk rapport met uw werk privé en privé werk score toegezonden per mail.

assessment

assessment

Voorbeelden van assessments

Persoonlijkheidstesten

QBF is een korte persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidsdimensies extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect. De Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) is een complete persoonlijkheidsvragenlijst die inzicht geeft in de persoonlijkheid.

Competenties en talenten

Spiegelbeeld houdt je een spiegel voor. Het zijn drie korte vragenlijsten gericht op menstype, competenties en interesses. Je krijgt antwoord zo op de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Met mogelijkheid om mensen uit de directe omgeving feedback te vragen. Zo ontstaat een 360 graden zelfbeeld. De competentietest brengt competenties in kaart. Naast kerncompetenties worden ook ontwikkelcompetenties en stressoren zichtbaar.

Loopbaan - en carrière waarden

De Loopbaanwaardentest geeft inzicht in de vraag: ‘wat vind ik nu belangrijk in mijn wer, wat was vroeger belangrijk en hoe kijk ik naar de toekomst?’. Carrièrewaarden geeft inzicht in iemands drijfveren; welke aspecten van werk zijn motiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en kenmerken van een functie bepalen in belangrijke mate de motivatie en bevlogenheid.

Capaciteiten testen

Bij een adaptieve test is op basis van onderzoek vastgesteld hoe moeilijk iedere opgave is. Iedere kandidaat krijgt daardoor andere items, passend bij zijn niveau. Wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt, volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld.

Management assessments

Quinn geeft inzicht in welke mate managers voorkeur hebben voor bepaalde managementrollen . Daarnaast wordt inzichtelijk hoe die voorkeur zich verhoudt tot de mate van managementeffectiviteit in de huidige functie.Quinn analyseert hoe iemand zich verhoudt tot acht verschillende, en soms tegengestelde, rollen.

Interesse- en competentie testen

LINC meet interesses voor diverse soorten werkzaamheden die voorkomen op de arbeidsmarkt. Interesses zeggen iets over iemands persoonlijke motivatie. Wanneer je in je beroep of studie bezig kan zijn met dingen die je interesseren, dan is de kans groot dat je je werk goed doet en steeds beter gaat worden. LINC kijkt ook naar competenties. Want affiniteit heeft meer gewicht wanneer het samengaat met specifieke kennis en vaardigheden.

Interesse in een assessment en/of meer informatie?

Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Of neem rechtstreeks contact op via 0800-0201060 of stuur een mail naar info@careerandlive.nl. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een kennismakingsgesprek in te plannen, gratis uiteraard.